Lojistik Yönetim Sistemi

RFID Lojistik Yönetim Sistemi Nedir?

RFID Lojistik Yönetim Sistemi: Lojistik sektöründe ve tedarik zinciri yönetim sürecinde depo, envanter ve stok yönetim aşamalarında RFID teknolojisini kullanır. Nesnelere RFID etiketi ekleyerek deponun giriş ve çıkış noktalarında kurulan RFID Okuyucular vasıtasıyla elde edilen veriler öğelerin hatasız bir biçimde izlenmesine yardımcı olmaktadır. Dağıtım prosedürü için öğelerin seçilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılan RFID okuyucular, depoda taşınan tüm varlıkların hareketlerini okuyarak veri tabanı kayıtlarında gerçek zamanlı olarak güncellenmek üzere verileri toplamaktadır.

RFID teknolojisi günümüzde üretim, tedarik zinciri ve lojistik, sağlık, inşaat, sanayi, bakım onarım, hayvancılık gibi doğru, tam ve gerçek zamanlı bilginin gerektiği pek çok sektörde kullanılmaktadır. RFID teknolojisi tedarik zinciri ve lojistik açısından ele alındığında, süreç verimliliğini, doğruluk, güvenlik ve görünürlük seviyelerini artırdığı görülmektedir.

Tedarik zincirinde RFID teknolojisini kullanın.

 • Tedarik zincirinde daha iyi görünürlük elde edin.
 • Stok yönetimi ve planlamasını daha az çalışan ile daha doğru şekilde yürütün.
 • İşçilik maliyetlerini ve fire oranlarını azaltın.
 • Müşteri hizmet kalitesini arttırarak müşteri davranışlarını daha iyi analiz edin.

RFID Lojistik Yönetim Sistemi gerçek zamanlı stok ve lojistik bilgisinin üretici, dağıtıcı ve perakendeci tarafından zincirin her aşamasında paylaşılmasını sağlar. Lojistik yönetiminde, doğru ürünün doğru zamanda doğru lokasyona ulaştırılabilmesi hayati önem taşımaktadır. RFID teknolojisinin yardımıyla, firmaların lojistik faaliyetlerinde doğru sevkiyat, doğru lokasyon ve doğru raporlama çözümleri sunulmaktadır.

RFID etiketler ve RFID Tag‘ler ile kimliklendirilmiş nesnelerin takibinde detaylı raporlar alınabilmekte, bir firmanın birden çok farklı yükleme merkezindeki sevkiyatlarını gerçek zamanlı olarak takip etmeyi mümkün kılmaktadır. Firmanın bütün sevkiyatları; gönderilecek adetler, termin tarihleri ve hatta geçmiş sevkiyatlar da dahil bir çok bilgi, bir web sayfası ve ya bir mobil uygulama ile dünyanın her yerinden gerçek zamanlı olarak kolayca takip edilebilmektedir.

Lojistik Yönetim Sistemi Nasıl Çalışır?

RAFID Lojistik Yönetim Sistemi ile bir dağıtım firmasının sevkiyat senaryosunu, yapılan işlemleri ve sağlanan faydayı bir örnekle inceleyelim.

 • Kamyon fabrika ana giriş kapısından girer.
 • Ana giriş kapısındaki okuyucu kamyondaki rfid etiketinden kimlik bilgisini okur ve ERP sistemine aktarır.
 • Fabrika deposundaki ERP sistemi kendisine iletilen kamyonun kimlik bilgisini sorgulayarak, bu kimlik bilgisi ile ilişkili daha önce planlaması yapılan iş emrini aktifleştirir.
 • Aktifleşen iş emri ile kamyona yüklenecek paletler belirlenmiş olur ve forklift kullanıcıları iş panellerinde otomatik olarak rota bilgisini görmüş olurlar.
 • Forkliftler paletleri aldıklarında, üzerindeki okuyucular ilgili paletin kimlik bilgisini okur ve ERP sistemine bilgiyi iletir.
 • Forklift paleti kamyona yüklerken, kamyonda bulunan kimlik bilgisini okur ve ERP sistemine iletir. Böylece hangi forkliftin, hangi paleti, ne kadar sürede, hangi kamyona yüklediği bilgisi tamamen ERP sistemine iletilmiş olur. Forklift iş emrinde olmayan bir paleti almaya çalıştığında iş panelinde gerekli uyarı oluşur ve böylece hatalı yüklemenin önüne geçilmiş olur.
 • Kamyon fabrika ana çıkış kapısından çıkar.
 • Ana çıkış kapısındaki okuyucu kamyondaki rfid etiketinden kimlik bilgisini okur ve ERP sistemine aktarır. Böylece kamyonun giriş çıkış bilgisi ve yükleme işlemi süreleri ERP sisteminden takip edilebilir.
 • Kamyon ana ambar giriş kapısından girer.
 • Ana giriş kapısındaki okuyucu kamyondaki rfid etiketinden kimlik bilgisini okur ve ERP sistemine aktarır.
 • Ana ambardaki ERP sistemi kendisine iletilen kamyonun kimlik bilgisini sorgulayarak, bu kimlik bilgisi ile ilişkili daha önce planlaması yapılan iş emrini aktifleştirir.
 • Aktifleşen iş emri ile kamyondan boşaltılacak paletlerin ambarda hangi raflara yerleştirileceği belirlenmiş olur. Forklift kullanıcıları iş panellerinde otomatik olarak rota bilgisini görebilir.
 • Forkliftler paletleri aldıklarında, üzerindeki okuyucular ilgili paletin kimlik bilgisini okur ve ERP sistemine bilgiyi iletir.
 • Forkliftler rotasında belirtilen raflara paleti yüklerken, raflarda bulunan kimlik bilgisini okur ve ERP sistemine iletir. Böylece hangi forkliftin, hangi paleti, ne kadar sürede, hangi rafa yüklediği bilgisi tamamen ERP sistemine iletilmiş olur. Forklift iş emrinde olmayan bir paleti almaya çalıştığında iş panelinde gerekli uyarı oluşur ve böylece hatalı yüklemenin önüne geçilmiş olur.
 • Kamyona eğer ana ambardan diğer ambarlara sevkiyat yapacaksa, ilgili iş emri aktifleşir.
 • İş emri forklift iş panelleri ekranlarına düşer.
 • Forklift iş emrinde belirtilen rota ile hareket ederek hangi raftan hangi rafı alacağı bilgisine ulaşır. Yanlış bir raftan palet almaya kalktığında gerekli uyarı oluşur ve hatalı sevkiyatın önüne geçilmiş olur.
 • Forklift paleti yüklerken üzerindeki okuyucu hangi raftan ne zaman paleti aldığı bilgisi ERP sistemine aktarılır.
 • Forklift paleti ilgili kamyona yüklerken, kamyondaki kimlik bilgisini ERP sistemine aktarır. Böylece ilgili iş emri için toplam yükleme süresi takip edilebilir.
 • Kamyon ambarın ana çıkış kapısından çıkar.
 • Ana çıkış kapısındaki okuyucu kamyondaki rfid etiketinden kimlik bilgisini okur ve ERP sistemine aktarır. Böylece kamyonun giriş çıkış bilgisi ve yükleme işlemi süreleri ERP sisteminden takip edilebilir.
 • Bu süreç aynı şekilde kamyon diğer ambarlara geldiğinde işler ve sevkiyat işlemleri doğru bir şekilde ERP sistemine işlenmiş olur.

RFID Etiket ve Tag
Okuyucu ve Anten
RFID El Terminali ve Kızak
Endüstriyel Yazıcı ve Mobil Yazıcı

RFID Gate sistemi

  Uzmana Sorun Formu  Mobisis Teknoloji Lojistik Yönetim Sistemi ERP Sistemleriniz ile Entegre Çalışabilmektedir.

  RFID gibi insan faktörüne gereksinim duymayan bir teknolojiyle stok ve sevkiyat verilerinin depo giriş ve çıkışlarında okunması sağlanarak katma değersiz bir süreç olan elle veri girişleri ortadan kalkacaktır. Paletlerin stok durumları ve depodaki adresleri sadece depo yönetim merkezi personelleri tarafından değil, paletlerin komple taşımacılık işlemini gerçekleştirecek birim tarafından da gözlemlenerek hem kendi araçlarının, hem de depolardaki forkliftlerin optimum şekilde kullanımı sağlanacaktır. Sevkiyat işlemlerini gerçekleştiren bu birimler arasındaki gereksiz haberleşme maliyetleri ortadan kaldırılarak karlılıkta artış sağlanabilecektir.
  Yapılacak yatırımın geri dönüş yüzde ve süre değerleri bilişim teknolojileri yatırımlarının zorluğu ve riskleri dikkate alındığında oldukça iyidir. Geri dönüş süresini tamamladıktan sonra da, işletmenin temel süreçlerini aksatmadan sistemin daha efektif şekilde kullanılabilmesi ve gelişecek yeni teknolojilerle desteklenecek esneklikte
  olması işletmelerin hem orta, hem uzun vadeli hedefleriyle uyuşmaktadır.

  Mobisis Teknoloji, Türkiye genelinde bir çok sektör için RFID lojistik yönetim projeleri geliştirmiştir. Her markanın kendine özgü ve benzersiz gereksinimlerine karşılık uygun çözümler sunuyoruz.

  Uzmanlarımız, doğru otomasyon seviyesini bulmanız için sizinle yakın işbirliği içinde çalışır.