Desi Ölçer

Desi, kargo gönderimlerinde hacimsel ağırlık anlamında kullanılmakta olup, Desi Ölçerler, hem kutu/koli/palet formundaki hemde çuval gibi şekilsiz tüm malzemelerinizin statik yada dinamik olarak desilerinin otomatik olarak ölçülmesini sağlayan cihazlardır.

Yapay Görme (Machine Vision), Yapay Zeka ve Makina Öğrenme (Machine Learning) teknolojilerinin hepsini birlikte ve en üst seviyede kullanan cihazlarımız, söz konusu ambalajların ağırlıklarını ölçecek, resimlerini çekecek yada üzerlerindeki barkodlarıda okuyacak şekilde de imal edilebilmektedirler.

Dünya standartlarında imal edilen cihazlarımız sayesinde Desi ölçerler, ürünlerin bir noktadan diğer bir noktaya taşınması hizmetini sağlayan veya bu hizmetten faydalanmak isteyen firmaların birbirleri arasındaki ticaretin düzenlenmesi ve izlenebilir olmasını sağlamaktadır.