Periyodik Bakım

Müşterilerimizin belirlediği sıklıkta, işletmelerde çalışmakta olan donanım ve yazılımlara yönelik yerinde bakım hizmetlerinin verilmesiyle kapsam içinde yer alan el terminali, telefon, barkod okuyucu, yazıcı gibi cihazların uzun ömürlü olması sağlanmaktadır.

Aynı zamanda bakımlar esnasında yapılan testler ile sarf malzemesi olarak belirlenmiş, zamana bağlı olarak belirli sıklıkta değiştirilmesi gereken ve bir müddet sonra arızalanması muhtemel parçalar hakkında müşterilerimiz bilgilendirilerek, bu yolla plansız aksamaların yaratacağı maliyetlerden kaçınılması hedeflenmektedir.