MENÜ

Ayrıcalıklı bir hizmet mi arıyorsunuz?

Rekabet şartlarının güngeçtikce zorlaştığı iş dünyasında işletmelerin donanım problemleri zaman kayıplarına ve ticari zararlara yol açmaktadır. Bakım anlaşmaları ile bu kayıplar minumuma indirilmekte, işletmelere sınırsız ve öncelikli hizmet verilmekte olup ilgili donanımlarda periyodik olarak yapılan bakımlar, olası arızaları ve verimsiz çalışmaları ortadan kaldırmaktadır.

Yerinde servis ve periyodik bakım anlaşmaları, genellikle yıllık bazda yapılan ve limitsiz müşteri yerinde servis esasına dayanan bakım onarım ve teknik servis hizmetleridir. Yapılan anlaşma çerçevesinde müşteri, sahip olduğu donanımlara periyodik bakımlarını yaptırabildiği gibi, bu donanımlarda anlaşılan süre içinde çıkan tüm problemler  Mobisis’in uzman ekibi tarafından öncelikli olarak çözüme ulaştırılır. Bu anlaşma kapsamı belirli koşullar içerisinde karşılıklı olarak belirlenir.

Kurumsal bazda yapılan yıllık bakım anlaşmaları çalışır durumda teslim alınan bir donanımın anlaşma süresi boyunca periyodik koruyucu bakımlarının yapılarak çalışır durumda tutulması esasına dayanır. Bakım anlaşmalarının amacı arızaların giderilmesi değil, donanımın durmaksızın çalışmasını sağlayarak, olası işgücü kaybını önlemektir.

Marka bağımsız olarak işletmelerin mevcut sistemlerinin korunmasına ve daha verimli çalışmasına yönelik faliyetler bakım anlaşmaları ile çözümlenmektedir.

Garanti ve servis birbiriyle karıştırılan ancak aslında birbirinden çok farklı olan iki farklı hizmettir. Garanti hizmeti, çerçevesi yasalarla belirlenmiş olan bir konudur ve tüketici haklarını ilgilendiren yasaların belirlediği şekilde her firma tarafından sunulması yasal bir zorunluluktur. Servis anlaşması ise taraflar arasında yapılan bir sözleşmedir, karşılıklı olarak detayları yazılır ve imzalanır. Her firma sattığı donanım için garanti hizmeti sunmak zorundadır, ancak firmalar sattıkları ürünlere garanti kapsamı dışında hizmet sunmak zorunda değildir. İşte servis anlaşmaları garanti dışındaki ek ihtiyaçların belirlenmesini ve bunların bir katma değer olarak müşteriye sunulmasını kapsar. Her ne kadar donanımlara verilen garantiler üreticiler tarafından verilse de, ithal edilen ürünlerin garantileri ithalatçı firmalar vasıtasıyla sağlanır.

Her projede farklı ihtiyaçlar bulunması nedeniyle yapılan servis anlaşmalarında proje başına değerlendirme yapılmaktadır. Hesaplamada yanıt süreleri, cihazların modelleri, destek verilecek noktaların uzaklıkları gibi birçok parametre kullanılmaktadır. Servis anlaşmasına dahil olabilecek marka ve model bilgilerini satış temsilcinizden edinebilirsiniz.