MENÜ

Tüm bakım planlarınızı verimli bir şekilde yönetmek mi istiyorsunuz?

Bakım yönetimi çözümleri ile ile meydana gelebilecek teknik sorunlar planlı bakımlarla minimize edilerek, üretim sürecinin verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır ve maliyet yükselten etkilerin oluşması engellenmektedir. Bakım yönetimi çözümlerimiz, işletmeye ait tesislerin, makinelerin, diğer araç ve gereçlerin periyodik bakımlarını düzenliyor, bu periyodik bakımların ve beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilecek arızaların giderilmesi için yürütülen aktivitelerin düzenli bir şekilde planlanması ve kayıt altına alınması sağlanıyor.

Sistemde makineler, makine bileşenleri, periyodik bakım ve periyodik kontrol talimatları, arıza tipleri tanımlanmakta ve istenildiğinde hangi özel ekipmanların o anda nerede bulunduğu bilgileri alınabilmektedir. Periyodik bakım öncesi, işgücü ve yedek parça ihtiyaçlarının hesaplanması, periyodik bakım için bakım iş emirlerinin otomatik oluşturulması, oluşan iş emirlerinin takibi, bakım işleminde kullanılan fiili iş gücü ve yedek parçaların sisteme girilmesi, ilgili bakım personelinin uyarılması sağlanmaktadır. Bakım malzemeleri ihtiyaçları, oluşan periyodik bakım planlarına göre MRP (Malzeme İhtiyaçları Planlaması ) tarafından karşılanmaktadır. periyodik bakımlar için işgücü ve yedek parça ihtiyaçlarının belirlenmesi yoluyla hem oluşması muhtemel darboğazlar tespit edilebilmekte hem de gereksiz stoklar önlenerek stok maliyeti önlenebilmektedir. Ayrıca bakım iş emirlerinde oluşan gerçek maliyetler de detaylı olarak incelenebilmektedir. Farklı hesaplama raporları ve grafikler, maliyet analizlerinin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bakım Yönetimi, özellikle kesintisiz üretim gerçekleştiren firmalarda, doğabilecek problem ve sorunların en alt seviyeye indirilmesini sağlayarak üretim sürecinin verimliliği artırmaktadır.